กิจกรรม : การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประโยชย์สูงสุดต่อประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**