ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เลขที่ 55 ตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทรศัพท์ 032 - 815130 และ 032 - 815134 โทรสาร 032 - 815135

Web Site : WWW.HUAIYANG.GO.TH

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
 
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร
CAPTCHA