ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเขื่อนกั้นทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง  ตำบลห้วยยาง  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน