ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด :

 แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกั้นทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


QQPULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน