ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  รายละเอียด :

 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน