ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 เม.ย. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 เม.ย. 2565
3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 มี.ค. 2565
4 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางเข้าใช้บริการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (ฺNo Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 มี.ค. 2565
6 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 มี.ค. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ก.พ. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ห้ามบุคคลใดทำการขอทานและกำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ก.พ. 2565
9 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางบริจาคโลหิต ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ม.ค. 2565
10 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22