ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2564
2 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เเจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ ประจำเดือน มิ.ย.๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ค. 2564
3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 มิ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดการระบาดโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 มิ.ย. 2564
5 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 พ.ค. 2564
6 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ # ตำบลห้วยยาง # อำเภอทับสะแก # จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของส ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 เม.ย. 2564
7 การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 ก.พ. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ม.ค. 2564
10 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20