ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ย. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ต.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ต.ค. 2562
4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ก.ย. 2562
5 ข่าวประชาพันธ์ ช่องทางติดตามข่าวประชาพันธ์ อบต.ห้วยยาง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 มิ.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ก.พ. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 พ.ย. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ต.ค. 2561
9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือที่เสียแล้วหรือไม่ได้ใช้ ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปซีไรเคิล นำมามอบเป็นหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถร่วมบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
21 ส.ค. 2561
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17