ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข. 2103 บ้านคลองหินจวง - บ้านหัวเขา หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.ถ.56 -004 เพชรเกษม - วัดสมุทรธาราม (หนองไผ่ล้อม - วัดสมุทรธาราม) หมู่ที่ 2 บ้านบน หมู่ที่ 7 บ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสายเพชรเกษม - หน้าสถานีรถไฟห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 เม.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปข. 1017 น้ำตกสาย 2 - ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 เม.ย. 2563
5 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ธ.ค. 2562
6 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 พ.ย. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ต.ค. 2562
9 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.ย. 2562
10 ข่าวประชาพันธ์ ช่องทางติดตามข่าวประชาพันธ์ อบต.ห้วยยาง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18