ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 พ.ย. 2564
2 ประกาศบัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง/ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ต.ค. 2564
5 ปรกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบรืหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ต.ค. 2564
7 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ก.ค. 2564
10 คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21