ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 พ.ค. 2560
112 โครงการอาหารเสริม(นม) 1/2560 งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 พ.ค. 2560
113 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 เม.ย. 2560
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 ธ.ค. 2559
115 โครงการอาหารเสริม(นม) 2/59 งบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ต.ค. 2559
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับเพิ่มเติม 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
12 ต.ค. 2559
117 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ต.ค. 2559
118 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 พ.ย. 2558
119 กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
201
16 พ.ย. 2558
120 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบเขื่อนกั้นทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
16 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20