ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
15 มิ.ย. 2558
132 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
08 มิ.ย. 2558
133 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองคลัง) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 มิ.ย. 2558
134 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำเเหน่ง ผอ.กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 เม.ย. 2558
135 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ห้วยยาง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 เม.ย. 2558
136 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
22 ต.ค. 2557
137 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน ส.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
09 ก.ย. 2557
138 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน ก.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
19 ส.ค. 2557
139 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน มิ.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
07 ก.ค. 2557
140 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน พ.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
04 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20