ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปข. 1017 น้ำตกสาย 2 - ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
13 เม.ย. 2563
22 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
09 ธ.ค. 2562
23 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 พ.ย. 2562
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ต.ค. 2562
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ต.ค. 2562
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ต.ค. 2562
27 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.ย. 2562
28 ข่าวประชาพันธ์ ช่องทางติดตามข่าวประชาพันธ์ อบต.ห้วยยาง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
134
11 มิ.ย. 2562
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
190
05 ก.พ. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
29 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20