ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 พ.ย. 2562
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ต.ค. 2562
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 ต.ค. 2562
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 ต.ค. 2562
35 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ก.ย. 2562
36 ข่าวประชาพันธ์ ช่องทางติดตามข่าวประชาพันธ์ อบต.ห้วยยาง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 มิ.ย. 2562
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
203
05 ก.พ. 2562
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
29 พ.ย. 2561
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
13 ต.ค. 2561
40 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือที่เสียแล้วหรือไม่ได้ใช้ ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปซีไรเคิล นำมามอบเป็นหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถร่วมบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21