ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ส.ค. 2561
42 หนังสือรับรองการมีชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ส.ค. 2561
43 แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 ส.ค. 2561
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
31 ก.ค. 2561
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.ค. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
10 ก.ค. 2561
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ก.ค. 2561
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 มิ.ย. 2561
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 มิ.ย. 2561
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21