ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 เม.ย. 2561
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 เม.ย. 2561
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 เม.ย. 2561
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
10 เม.ย. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 เม.ย. 2561
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มี.ค. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 มี.ค. 2561
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 มี.ค. 2561
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 มี.ค. 2561
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20