ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 มี.ค. 2561
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 มี.ค. 2561
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 มี.ค. 2561
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข 1011 แสงอาทิตย์ - วัดสมุทธาราม หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ธ.ค. 2560
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข 1011 แสงอาทิตย์ - วัดสมุทธาราม หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 พ.ย. 2560
66 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
11 พ.ย. 2560
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
24 ต.ค. 2560
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ต.ค. 2560
69 ประกาศองค์การบริหานส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ต.ค. 2560
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20