ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครองครองป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 ต.ค. 2560
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ยื่นต่อพน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ต.ค. 2560
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ต.ค. 2560
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ต.ค. 2560
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ต.ค. 2560
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ก.ย. 2560
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ส.ค. 2560
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 ส.ค. 2560
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ส.ค. 2560
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20