ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 ต.ค. 2560
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ก.ย. 2560
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
205
09 ส.ค. 2560
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 ส.ค. 2560
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ส.ค. 2560
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ส.ค. 2560
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัมนา-กลงทุ่งนา หมู่ที่3 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 มิ.ย. 2560
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประชาร่วมใจ หมู่ที่4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 มิ.ย. 2560
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองแก หมู่ที่5 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
27 มิ.ย. 2560
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองปอ ซอย3 หมู่ที่6 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20