ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 พ.ค. 2565
2 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2565
3 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ค. 2565
4 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 9 (นาใน 1) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 เม.ย. 2565
5 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2565
6 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปอ ซอย 2 (บ้านป้าเต๊า) ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 เม.ย. 2565
7 ปรกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 เม.ย. 2565
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 เม.ย. 2565
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกสายสอง ซอย 3 บ้านห้วยมะปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 มี.ค. 2565
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 9 (นาใน 1) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว เตำบลห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
28 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27