ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองตาดำ-ห้วยไผ่ หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - ทุ่งกว้าง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจว ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.ค. 2564
3 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - ทุ่งกว้าง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ก.ค. 2564
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ก.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยไผ่ - ประชาพิทักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 มิ.ย. 2564
7 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 มิ.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 มิ.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – บ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 พ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-บ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธ๊ประกวดราค ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23