ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกม้า ซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินจวง ซอย 4 (เขาขี้ค่าง) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 มิ.ย. 2563
7 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - บ้านล่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 มิ.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านล่าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2,7 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปข. 1017 น้ำตกสาย 2 - ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17