ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ. ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ต.ค. 2564
2 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2564
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ก.ย. 2564
4 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยไผ่-ประชาพิทักษ์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ส.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ส.ค. 2564
6 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม-ทุ่งกว้าง หมู่ที่ 5 งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ส.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองตาดำ - ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ส.ค. 2564
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ส.ค. 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองตาดำ - ห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ก.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองตาดำ-ห้วยไผ่ หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24