ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 เม.ย. 2562
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บข้านหัวเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 มี.ค. 2562
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านชายทะเล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
13 มี.ค. 2562
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 มี.ค. 2562
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลห้วยยาง เนื่องจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
148
26 ก.พ. 2562
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 7 (กลางทุ่งนา) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 ก.พ. 2562
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยไผ่ - หลังวัดเนินดินแดง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ก.พ. 2562
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรุ่งโพธิ์ทอง ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 ก.พ. 2562
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทิ้งหินป้องกันการกัดเซาะถนนสายแสงอาทิตย์ ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.พ. 2562
100 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยไผ่ - หลังวัดเนินดินแดง(ช่วงที่ 4)หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
11 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23