ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรุ่งโพธิ์ทอง ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 ก.พ. 2562
102 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการทิ้งหินป้องกันการกัดเซาะถนนสายแสงอาทิตย์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 ก.พ. 2562
103 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลห้วยยาง เนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 ก.พ. 2562
104 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 7(กลางทุ่งนา) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.พ. 2562
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ม.ค. 2562
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายแสงอาทิตย์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 ก.ค. 2561
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ก.ค. 2561
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 ก.ค. 2561
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 ก.ค. 2561
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายแสงอาทิตย์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23