ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
13 ก.ค. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 ก.ค. 2561
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายแสงอาทิตย์ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ก.ค. 2561
114 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
19 มี.ค. 2561
115 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 มี.ค. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข 1011 แสงอาทิตย์ - วัดสมุทธาราม หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 พ.ย. 2560
117 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
17 ก.ค. 2560
118 ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
29 พ.ค. 2560
119 ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านคลองหินจวง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
29 พ.ค. 2560
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24