ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 ม.ค. 2560
122 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
24 ม.ค. 2560
123 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
19 ส.ค. 2559
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 มี.ค. 2559
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ฝาย คสล. หมู่้ที่ 3 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
17 มี.ค. 2559
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 มี.ค. 2559
127 บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
16 มี.ค. 2559
128 บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 มี.ค. 2559
129 ทะเบียนรับซองสอบราคาโครงการปรับปรุง ฝาย คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 มี.ค. 2559
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23