ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.01) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ธ.ค. 2558
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหินจวง - บ้านหัวเขา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
30 พ.ย. 2558
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 พ.ย. 2558
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 พ.ย. 2558
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลับ หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
21 ต.ค. 2558
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
01 ต.ค. 2558
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้าย ที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 ต.ค. 2558
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) ยื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ต.ค. 2558
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 ต.ค. 2558
150 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เเก้ไขเปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23