ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) ยื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ต.ค. 2558
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ต.ค. 2558
153 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เเก้ไขเปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ส.ค. 2558
154 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
03 ส.ค. 2558
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาพูลโชค ซอย 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
16 ก.ค. 2558
156 สอบราคาจ้างโครงารปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาพูลโชค ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
22 มิ.ย. 2558
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการระบบประปาบ้านทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 มิ.ย. 2558
158 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งยาว หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
14 พ.ค. 2558
159 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
02 เม.ย. 2558
160 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24