ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานวางท่อระบายนำ้ คสล. เขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง จำนวน 14 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
25 มี.ค. 2558
162 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
19 มี.ค. 2558
163 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 มี.ค. 2558
164 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
22 ม.ค. 2558
165 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
06 พ.ย. 2557
166 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำตกสาย1 - อุทยานฯ น้ำตกห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
22 ต.ค. 2557
167 ประกาศ อบต.ห้วยยาง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
13 ต.ค. 2557
168 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ห้วยยาง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
19 ก.ย. 2557
169 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
29 ก.ค. 2557
170 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหินหลัก ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
29 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24