ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 พ.ค. 2557
182 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
15 พ.ค. 2557
183 ประกาศราคากลางโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
15 พ.ค. 2557
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ e-auction 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 เม.ย. 2557
185 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
27 มี.ค. 2557
186 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 มี.ค. 2557
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
21 มี.ค. 2557
188 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 มี.ค. 2557
189 ประกาศราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 มี.ค. 2557
190 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุ่งโพธิ์ทอง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24