ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
06 ม.ค. 2557
202 ประกาศราคากลางงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินจวง-บ้านหัวเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
277
06 ม.ค. 2557
203 ประกาศราคากลางงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยไผ่-เนินดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
06 ม.ค. 2557
204 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระเช้า 4 ล้อ ติดชุดเครน (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
327
06 พ.ย. 2556
205 ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
318
16 ต.ค. 2556
206 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตัดชุด อปพร. จำนวน 85 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
467
12 ก.ย. 2556
207 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
06 ก.ย. 2556
208 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
23 พ.ค. 2556
209 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกรังบ้านนางยันต์ - หนองตาดำ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 พ.ค. 2556
210 ประกาศประมูลจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง คลองหินจวง-หัวเขา ม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
22 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24