ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า อบต.หเวยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
17 ก.ย. 2555
212 ประกาศประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำสายหน้า อบต.ห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
17 ก.ย. 2555
213 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
502
01 ก.พ. 2555
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
13 ม.ค. 2555
215 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
29 ก.ย. 2554
216 ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 ก.ย. 2554
217 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
439
26 ส.ค. 2554
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
462
28 ก.ค. 2554
219 ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
427
09 พ.ค. 2554
220 ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
429
01 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24