ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ. ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 เม.ย. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอังกุล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 เม.ย. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแสงอาทิตย์ ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 เม.ย. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 เม.ย. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 มี.ค. 2564
26 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม -บ้านบน หมู่ที่ 2 เลขที่สัญญา 6/2564 เลขที่โครงการ 63117385820 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ก.พ. 2564
27 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - ทุ่งกว้าง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ก.พ. 2564
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ก.พ. 2564
29 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ก.พ. 2564
30 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแสงอาทิตย์ ซอย 4 หมู่ที่ 7 เลขที่สัญญา 4/2564 เลขที่โครงการ 64017050397 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24