ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - บ้านล่าง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ม.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - ทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ม.ค. 2564
33 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - ทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ม.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแสงอาทิตย์ ซอย 4 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 ม.ค. 2564
35 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอังกุล หมู่ที่ 3 เลขที่สัญญา 2/2564 เลขที่โครงการ 64017320291 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
26 ม.ค. 2564
36 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – บ่อนไก่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 ม.ค. 2564
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอังกุล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ม.ค. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแสงอาทิตย์ ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ม.ค. 2564
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – ทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ม.ค. 2564
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24