ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม -บ้านล่าง หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ม.ค. 2564
42 รายงานพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - บ้านล่าง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ม.ค. 2564
43 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ม.ค. 2564
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ม.ค. 2564
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - บ่อนไก่ บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ม.ค. 2564
46 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - บ่อนไก่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ม.ค. 2564
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านบน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ธ.ค. 2563
48 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - บ้านล่าง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 ธ.ค. 2563
49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – บ่อนไก่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ธ.ค. 2563
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24