ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – บ้านล่าง หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ธ.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-บ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ธ.ค. 2563
53 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – ทุ่งกว้าง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ธ.ค. 2563
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม – บ่อนไก่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ธ.ค. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 ธ.ค. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-บ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 พ.ย. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-บ้านล่าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2,7 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 พ.ย. 2563
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 พ.ย. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-บ้านล่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 พ.ย. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24