ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 ต.ค. 2563
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ต.ค. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ก.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก สายน้ำตกห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ก.ย. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 ก.ย. 2563
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกม้า ซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
10 ก.ย. 2563
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินจวง ซอย 4 (เขาขี้ค่าง) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ก.ย. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 มิ.ย. 2563
69 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - บ้านล่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 มิ.ย. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านบน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24